Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Kapelica v Zgornji Kungoti

Kapelica v Zgornji Kungoti

Kapelica pravokotnega tlorisa ima večjo polkrožno nišo, v kateri stoji baročni kip sv. Kunigunde. V plitvih, potlačeno polkrožnih nišah na stranskih fasadah so stenske slike z upodobljenimi svetnicami. Kip v kapelici je kvalitetno baročno delo. Kapelica je bila obnovljena (1998).

Seznam datotek