Okolje / prostor | Gradnje | Aktualni projekti 2019 | Rekonstrukcija ceste Svečina - Ciringa

Rekonstrukcija ceste Svečina - Ciringa

Dne 22.07.2019 smo začeli z obnovo lokalne ceste – LC 195 101 Svečina - Ciringa v dolžini 1,3 kilometre. Dela zajemajo kompletno obnovo asfaltnih površin z širitvijo voznega pasu, gradnjo podpornega zidu in izvedba celotnega odvodnjavanja z drenažnimi napeljavami. Investicija bo predvidoma zaključena do konca oktobra 2019.

 

Seznam datotek