Občinska uprava | Projekti | Izvedeni projekti | OTVORITEV FITNESA NA PROSTEM IN POLIGONA ZA VARNO VOŽNJO S KOLESOM

OTVORITEV FITNESA NA PROSTEM IN POLIGONA ZA VARNO VOŽNJO S KOLESOM

Občina Kungota se je skupaj s partnerjem Društvom upokojencev Zg. Kungota prijavila na razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavili smo se na tretje tematsko področje, ki vzpodbuja večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Operacijo smo vezali na drug ukrep – Razvoj programov in aktivnih partnerstev pri spodbujanju in promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga, vključno s programi aktivnega staranja v katerem je bilo na razpolago 16.831,50 eur. Tako smo oblikovali projekt »Zdravje in varnost na prvem mestu«, v okviru katerega smo kupili Kolesarski poligon in postavili Fitnes na prostem. V okviru projekta pa so predvidena še tri predavanja. Prvo, predstavitev fitnes naprav, je bilo 10.11.2017, ob 15. uri, drugo na temo »starostniki na kolesu« bo 16. novembra v občinski dvorani, tretje, na temo zdrav življenjski slog, pa bo v petek 24. novembra, prav tako v občinski dvorani. Na razpis smo se prijavili s projektom, vrednim 17.775,62 eur in uspeli pridobiti sredstva v višini 14.768,00 eur.

 

Seveda se utegne ob tem marsikomu porajati vprašanje, zakaj prav naselje Plintovec in ne kateri drugi kraj v občini Kungota.

 

Dejstvo je takšno, da so za vsaki razpis točno določena pravila. Tako je tudi v tem našem primeru bilo točno določeno, da lahko kandidira za sredstva samo tisti kraj, ki ima:

pošto, vrtec, šolo, sedež občine, prostore za zdravstveno dejavnost, da ima športne ter kulturne objekte,da ima določeno število prebivalcev, da ima določeno število podjetij oziroma pravnih oseb, da ima določeno število društev in nevladnih organizacij v naselju.

 

Edino naselje, ki vsebuje vse zgoraj našteto je naselje Plintovec.

Zgornja Kungota, 10.11.2017

Seznam datotek