Okolje / prostor | Gradnje | Aktualni projekti 2019 | Rekonstrukcija ceste Bubno Svečina

Rekonstrukcija ceste Bubno Svečina

V začetku meseca maja 2018 smo začeli z obnovo lokalne ceste – LC 195 101 Bubno-Svečina v dolžini 3,3 kilometre. To leto je bila  zgrajena polovica predvidene cestne trase, na preostanku pa bomo nadaljevali z delom v naslednjem letu.  Najprej so se izvajala spremljevalna dela, kot so izgradnja opornega zidu,  vodovodnega cevovoda, ter priprava kanalizacije za optični kabel ….  Vzporedno smo obnovili tudi vodovodno omrežje Bubno-Svečina, ki je dotrajano in se na ta način izognili kasnejšim prekopavanjem ceste v primeru loma vodovodnih cevi na tej trasi.

Seznam datotek