Občinski svet | Sestava Občinskega sveta 2014-2018 | Domen Ledinek

Domen Ledinek

Rojen: 03.06.1988

Slatina 19, 2201 Zgornja Kungota
domen_ledinek@hotmail.com

Seznam datotek