Okolje / prostor | Prostorsko načrtovanje | Občinski prostorski načrt | JAVNA RAZGRNITEV OPN - Občinski prostorski načrt občine Kungota

JAVNA RAZGRNITEV OPN - Občinski prostorski načrt občine Kungota

JAVNA RAZGRNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KUNGOTA

 

 

 Celotno gradivo z vsemi strokovnimi podlagami pa je na vpogled v prostorih občine Kungota.