Plintovec 1
2201 Zgornja Kungota
T: 02 655 05 05
F: 02 655 05 06
Okolje / prostor | Prostorsko načrtovanje | Javne razgrnitve | JAVNA RAZGRNITEV OPN - Občinski prostorski načrt občine Kungota

JAVNA RAZGRNITEV OPN - Občinski prostorski načrt občine Kungota

JAVNA RAZGRNITEV 

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KUNGOTA

 

Grafični del z kartami namenske rabe strateškega in izvedbenega dela OPN je dosegljiv na tej povezavi Gradivo_OPN.

 Celotno gradivo z vsemi strokovnimi podlagami pa je na vpogled v prostorih občine Kungota.