Občinska uprava | Katalog informacij javnega značaja | Načini dostopa do drugih IJZ

Načini dostopa do drugih IJZ

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: osebni dostop na sedežu občine
dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  ustna zahteva
  preko telefona
  po elektronski poti
Formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik
  pisna zahteva po pošti
  vložitev zahteve po elektronski pošti
  Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Kungota obcina@kungota.si
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Delni dostop: -
Seznam datotek