Občinska uprava | Katalog informacij javnega značaja | Osnovni podatki

Osnovni podatki

Občina Kungota

Naslov: Plintovec 1
Pošta: 2201 Zgornja Kungota
Telefon: 02 655 05 05
E-pošta: obcina@kungota.si
Županja: Tamara ŠNOFL
Odgovorna uradna oseba: Tamara ŠNOFL, županja
Datum prve objave kataloga: 20.12.2003
Datum zadnje spremembe 07.02.2019
Druge oblike kataloga tiskana oblika
Seznam datotek