Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Cerkev Sv. Andreja v Svečini

Cerkev Sv. Andreja v Svečini

Enoladijska zgradba z velikim polkrožnim prezbiterijem in prizidanima kapelama ima pred vhodno fasado prizidan zvonik. Zahodna vogala ladje opirata poševno postavljena stopnjevana opornika. Zananjščina je členjena še s pilastri ob prezbiteriju in podstrešnim venčnim zidcem. V notranjščini dvojni pilastri nosijo baročne oboke. Oltarji so baročni, velik oltar in prižnica sta delo J. Holzingerja. Viri omenjajo cerkev že leta 1197. Današnjo podobo je dobila med leti 1652 in 1657.
Je tipična zgradba iz 17. stol., čeprav so na njej vidni tudi arhitekturni detajli slovenjegoriške gotike. Zvonik je delo prve polovice 19. stol.

Seznam datotek