Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Cerkev sv. Kunigunde v Spodnji Kungoti

Cerkev sv. Kunigunde v Spodnji Kungoti

Cerkev je enoladijska s strešnim zvonikom nad vhodno fasado. Renesančen kamnit portal s trikotnim čelom in pinijevi storži ima na prekladi dvojni ščitkast grb in napis: RAYMUNDUS D.G. ABBAS ADMONTENSIS ANNO MDCLXXIII. Pravokotna okna so zamrežena z diagonalnimi mrežami. Zvonove line so biforne. Notranjščina je obokana s križnimi oboki, zakristijo pokriva banja. Oprema je baročna. Prižnico krase slike štirih evangelistov (Matej, Marko, Luka in Janez) in pozlačeno baročno okrasje. Glavni oltar je delo Jožefa Holzingerja, znanega baročnega kiparja na slovenskem Štajerskem in enega vodilnih baročnih kiparjev v lesu na Slovenskem. V glavnem oltarju je slika sv. Kunigunde. Vrhnji del oltarja krasijo baročni angeli, ob straneh sta dva kipa: sv. Katarina in sv. Barbara. Cerkev - kapelo so verjetno postavili na griču nad Gradiško v 13. stol. podrejena je bila pražupniji v Jarenini, ki je bila ustanovljena v 12. stol. Prvotno kapelo so povečali v cerkev, gradnja se je pričela v letu 1673. Cerkev so kasneje še večkrat obnovili Cerkev je torej tipična arhitektura 17. stol. (1673), ki hrani v sebi prvotno sakralno zgradbo iz 13. stol. arhitekturo dopolnjuje kvalitetna oprema, odlikuje pa jo tudi lokacija na vzpetini nad dolino.

Seznam datotek