Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Kip Sv. Nepomuka

Kip Sv. Nepomuka

Na kamnitem podstavku z napisom IMR stoji kip sv. Janeza Nepomuka. Svetnik ima v levici razpelo in palmovo vejico. Prst desnice dviga k ustom. Kip ima vse ikonografske značilnosti tega svetnika. Njegova lokacija na vrhu hriba pa je nenavadna. Datirati ga moramo v prvo polovico 19. stol.

 

Seznam datotek