Kultura / dediščina | Kulturnozgodovinske in etnološke znamenitosti | Znamenje sv. Jurija na Špičniku

Znamenje sv. Jurija na Špičniku

Na prisekani piramidi, zloženi iz kamnov različnih velikosti in oblik, na kateri je letnica 1818 ter napisana G.M.K. in OBNOV.J.R.D.1937, stoji razgiban kip sv. Jurija v borbi z zmajem. Kamnito znamenje je redek primer figuralnega znamenja s to temo. Datirano je v sredo 19. stol. in ima lepo lego med vinogradi. Je povprečno kiparsko delo. Spomenik je obnovljen (1998).

Seznam datotek