O občini

O občini

Občina Kungota se je rodila koncem leta 1994 in leži v gričevnatem svetu zahodnih Slovenskih goric. Tod je nekoč bilo Panonsko morje, njegove usedline so potoki razrezali v živahne gorice s podolgovatimi, ponekod strmimi a v vrheh običajno lepo zaobljenimi slemeni ter kopami, ki jih ločujejo grape. To je svet blagodejnega sonca in nežnih jutranjih jesenskih meglic. Prisojne strani pobočij so posejane z vinogradi in sadovnjaki, nižine z njivami in osojne strani z gozdovi. V tej mladi, prijazni podeželski občini živi v devetnajstih naseljih na površini 4.887 ha 4.713 prebivalcev, večina na podeželskem svetu, del pa v strnjenih naseljih, v vaseh:

Ob nastanku občine so ta naselja dobila status vaških skupnosti. Spodnja Kungota združuje naselja Kozjak - del, Rošpoh - del in Gradiška ter šteje 1.223 prebivalcev ter obsega 758 ha. Zgornja Kungota je naravno središče Zgornje Pesniške doline, ki je nastalo ob sotočju Svečinskega potoka in reke Pesnice ter tudi občinsko središče s centralnimi družbenimi funkcijami in sedežem občinske uprave. Vaška skupnost Zgornja Kungota šteje 1.523 prebivalcev, ki živijo v štirih naseljih na površini 1315 ha. Te katastrske občine so Kozjak, Plintovec, Zgornja Kungota in Spodnje Vrtiče. Središče vaške skupnosti Svečina, ki obsega osem katastrskih občin (Špičnik, Slatina, Svečina, Slatinski dol, Ciringa, Plač, Podigrac in Zgornje Vrtiče) je vas z enakim imenom Svečina. Ponaša se s Svečinskim gradom, najbolj pa jo ljudje poznajo po dobrem vinu in tradicionalnem Kmečkem prazniku. V Vaški skupnosti Jurij živi 635 prebivalcev v naseljih Jedlovnik, Grušena, Jurski vrh, Pesnica in Vršnik na površini 1197 ha. Vasica Jurij ob Pesnici predstavlja glavno povezavo z Evropo preko nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Jurij - Lanngeg. Vsako leto se v vasi odvija mednarodna prireditev Jurjevanje - blagoslovitev konj, ki se je udeležujejo kot obiskovalci in soustvarjalci sosedje Avstrijci.

Kljub najtršim pritiskom industrializacije v preteklem obdobju je, zahvaljujoč trdnosti in vztrajnosti tukaj živečih ljudi, ostala pokrajina čista. Razvijala se je manjša obrtniška dejavnost in trgovinsko - storitvena dejavnost. Še vedno pa je celotno območje občine v demografsko ogroženem področju. Javna gospodarska struktura v občini je srednje razvita.

Prav povsod pa je najti veliko prijaznih ljudi - občanov, ki rade volje postrežejo obiskovalca z dobro kapljico in okrepčajo s pristno domačo hrano. Občina Kungota je občina v razvoju, občina, katere občani so ljudje, ki so vrasli v to zemljo, trmasti, vztrajni in vzdržljivi kot trta, ki jo negujejo s posebno skrbjo. Skratka, lahko bi rekli, da je to deželica sonca in grozdja, svetovno znanega vina, prijaznih in veselih ljudi. Razgibana gričevnata pokrajina je kot nalašč za ljubitelje narave, saj kar vabi, da se čeznjo sprehodite in uživate na svežem zraku ali pa se ustavite v kakšnem prijetnem gostišču, turistični kmetiji ali izletniški točki. Vsega tega v naši občini ne primanjkuje. V vsaki vaški skupnosti boste naleteli na kulturno-umetniško društvo, kjer delujejo med drugimi skupinami večji ali manjši pevski zbori. Za lep izgled in promocijo krajev pa se skupaj z občino trudijo tudi turistična društva. V Zgornji Kungoti v ta namen vsako leto organizirajo Praznik cvetja in peciva.

Seznam datotek