Občinska uprava | Zaposleni

Zaposleni

 

OBČINSKI URAD 
Predstavljamo vam zaposlene javne uslužbence


Simona BAUMAN, 
univerzitetna diplomirana pravnica

Direktorica občinske uprave
Tel.  02/655 05 01            GSM 051/ 620-026           e-naslov: simona.bauman@kungota.si

Diana HAUSVIRT VEŠNAR,
univerzitetna diplomirana pravnica

Svetovalka za splošne in normativno pravne zadeve
Tel.  02/655 05 08            GSM  051 610 588          e-naslov: hausvirt.vesnar@kungota.si

Sonja ŠTELCL,
diplomirani ekonomist

Svetovalka za finance in računovodstvo
Tel.  02/655 05 04            GSM  041 472 581          e-naslov: finance@kungota.si

Jernej SENEKOVIČ,
magister mednarodnih in diplomatskih študij

Svetovalec planer - analitik
Tel.  02/655 05 09            GSM  031 576 231          e-naslov: senekovic@kungota.si

spec. Dejan ŽIŽEK,
diplomirani ekonomist, inženir gradbeništva

Svetovalec za okolje in prostor (Letno in zimsko vzdrževanje cest, režijski obrat)
Tel.  02/655 05 02            GSM  041 786 938          e-naslov: dejan@kungota.si

Davorin PIVEC,
diplomiran inženir prometa 
Svetovalec za okolje in prostor (prostorsko načrtovanje, soglasja, potrdila, NUSZ)
Tel.  02/655 05 03            GSM  031 718 331          e-naslov: komunala@kungota.si

mag. Mojca ŠTRAKL,
diplomiran upravni organizator

Svetovalec za kmetijstvo, turizem, malo gospodarstvo, naravne nesreče, civilno zaščito ter protokol
Pooblaščenka za dajanje informacij javnega značaja
Tel. 02/655 05 10                                                e-naslov: mojca@kungota.si

Zvezdana FERK, 
Upravno administrativni tehnik

Referent v sprejemni pisarni
Tel. 02/655 05 05            GSM  031 521 614            e-naslov: obcina@kungota.si