Občinska uprava | OBVESTILA | Sistem SPOT - Slovenska poslovna točka

Sistem SPOT - Slovenska poslovna točka

Sistem SPOT vzpostavlja celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za podjetnike in potencialne podjetnike pod enotno znamko.

 

SPOT Podravje

SPOT svetovanje Podravje je ena izmed 12 regionalnih SPOT točk (Slovenka poslovna točka). SPOT točke so bile vzpostavljene 1.1.2018 kot nadgradnja sistema VEM z namenom, podjetnikom in potencialnim podjetnikom na enem mestu ponuditi obsežen  nabor strokovnih in podpornih storitev. Tako nudimo brezplačno strokovno pomoč, svetovanje na različnih področjih, delavnice, usposabljanja, izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.

 

Sistem SPOT - Slovenska poslovna točka.pdf