Občinska uprava | OBVESTILA | Učni vrt in vrtnarski krožki Plintovec

Učni vrt in vrtnarski krožki Plintovec

Projekt UČNI VRT IN VRTNARSKI KROŽKI PLINTOVEC je bil leta 2017 uspešno prijavljen na javni poziv TOTI LAS,  za izbor operacij iz sklada EKSPR za uresničevaje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Mestne občine Maribor in Občine Kungota, v obdobju 2014-2020. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS. Poleg Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave sta partnerja v projektu tudi občina Kungota in KGZS-Zavod Maribor.


V občini Kungota ni registrirane rastlinske pridelave ali vrtnarstva, edina možnost samooskrbe so lastni vrtovi. Zato je potrebno spodbujanje lokalnega prebivalstva, še posebej mladih, k praktičnem učenju pridelave hrane in spodbujanje odgovornega odnosa do narave z ohranjanjem biodiveritete, avtohtonosti rastlinstva regije in ustvarjanjem možnosti za nova zelena delovna mesta ali dopolnilne dejavnosti. Osnovni namen projekta je vzpostaviti učni poligon v obliki učnega vrta in programa osveščanja s ciljem: Zagotovimo si hrano za jutri, tako da se jo naučimo pridelati!

Glavne dejavnosti:

• Vzpostavitev učnega vrta s štirimi visokimi gredami.
• Razvoj in izvedba letnega programa osveščanja prebivalstva o trajnostnem kmetijstvu.
• Ustanovitev 2 vrtnarskih krožkov: 1 za šolo in 1 za upokojence, brezposelne ter vse zainteresirane.
• Izvedba 10 mesečnih praktičnih predavanj in delavnic za širšo javnost in 10 za otroke.
• Izvedba promocijskih in kulinaričnih dogodkov, naravoslovnih dni in delavnic.

Cilj operacije:
• Vzpostavitev učnega vrta kot učnega poligona za varovanje okolja in rodovitnosti območja skozi trajnostno kmetijstvo in sonaravno pridelavo hrane.
• Razvoj in izvedba letnega programa osveščanja in izobraževanja prebivalstva o okolju prijazni rastlinski pridelavi hrane in načinih varovanja naravne dediščine območja.
• Izdelava vrtnarskega priročnika, modela medgeneracijskega sodelovanja za prenos izkušenj in strokovnih znanj, vzpostavitev banke semen za ohranjanje avtohtonega rastlinstva območja.

Seznam datotek