Občinska uprava | OBVESTILA | ZDRAVJE V OBČINAH 2018

ZDRAVJE V OBČINAH 2018

Obveščamo vas, da je danes Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani objavil zbirne podatke o zdravju občanov po posameznih občinah Zdravje v občinah 2018.

 

Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in  zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini želijo odločevalcem, medijem  ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih  na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in  potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

 

Novost letošnjega zbira podatkov je aplikacija Zdravje v regiji - s pregledom ključnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v statistični regiji v primerjavi s Slovenijo. 28 kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je razvrščenih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v bolnišnicah ter kazalniki zdravstvenega varstva na primarni ravni.

 

Podatki za vse občine so dosegljivi na tej povezavi: http://obcine.nijz.si/?leto=2018

 

Podatki za občino Kungota so v priloženi datoteki.