Okolje / prostor | Komunala | Oskrba s pitno vodo | Cena vodarine in omrežnine

Cena vodarine in omrežnine

1. Cena vodarine znaša 0,9204 EUR/m³, brez DDV

2. Omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, je določena glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

9,46

20 < DN < 40

3

28,39

40 < / = DN < 50

10

94,65

50 < / = DN < 65

15

141,97

65 < / = DN < 80

30

283,95

80 < / = DN < 100

50

473,24

100 < / = DN < 150

100

946,49

150 < / = DN

200

1.892,97

 

3. Subvencionira se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo in se ne zaračunava uporabnikom, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

 

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

1,00

20 < DN < 40

3

3,00

40 < / = DN < 50

10

10,00

50 < / = DN < 65

15

15,00

65 < / = DN < 80

30

30,00

80 < / = DN < 100

50

50,00

100 < / = DN < 150

100

100,00

150 < / = DN

200

200,00

 

Cene so veljavne od 01.01.2014.

 

PRIKLJUČNINA: se obračuna v komunalnem prispevku pri novi priključitvi