Župan
Podžupan
Občinski svet
Občinska uprava
Predstavitev občine
Kultura in dediščina
Turizem
Kmetijstvo
Gasilci in Civilna zaščita
Gospodarstvo
Šolstvo in otroško varstvo
Zdravstvo in sociala
Okolje in prostor
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Prva stran \ Občinska uprava \ Aktualni projekti \ Izgradnja vrtca Zgornja Kungota

 

 

NOVI 7 ODDELČNI NIZKOENERGETSKI MONTAŽNI VRTEC ZG. KUNGOTA
 
Občina Kungota se je v letu 2010 odločila za izgradnjo novega nizkoenergetskega montažnega vrtca v Zg. Kungoti ker je obstoječi (stari) vrtec premajhen, na neprimerni lokaciji, dotrajan in grajen nenamensko, stroški ogrevanja in vzdrževanja so enormni, draga pa je tudi distribucija hrane iz OŠ.
 
Operacijo (investicijo) delno, do največ 85%  upravičenih stroškov, financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, operacija se izvaja  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Novi vrtec Zg. Kungota bo: 
 • 7  oddelčni, kvadrature 891 m2, za okrog 130 otrok,
 • vrtec bo grajen montažno in nizkoenergetsko,
 •  vrednost investicije  je 1.630.000,00 EUR, izvajalec gradnje bo podjetje Marles hiše Maribor d.o.o.,
 • 1.158.000,00 EUR oz. 71% investicije bo sofinancirala EU, 182.000,00 EUR oz. 11% bo sofinancirala SVLR  ( Služba Vlade RS za lokalno politiko in regionalni razvoj - 23. člen ZFO),  290.000,00 EUR oz. 18% bo sofinancirala občina Kungota.
 • Z deli smo začeli v mesecu oktobru 2010, rok za dokončanje del pa je avgust 2011
 
SPLOŠNO O NOVEM VRTCU ZG. KUNGOTA
Novogradnja je predvidene montažne izvedbe z ravno streho zaključena z atiko, pravokotne tlorisne oblike bruto tlorisne površine 40,65m x 21,99m z dvema izzidkoma na severni strani objekta. Vrtec bo pritličen. V obravnavan objekt bosta izvedena dva vhoda na severni strani iz urejenih parkirišč in dva ločena gospodarska vhoda na zahodni strani objekta, in sicer v delilno kuhinjo ter v kotlovnico.
ARHITEKTURNA ZASNOVA VRTCA ZG. KUNGOTA
 
Novogradnja stavbe za izobraževanje – vrtec bo pritlična, montažne izvedbe. Dostop do objekta je možen iz severne strani na kateri se nahaja javna pot.
 
Novogradnja je   pritlična in se razvija iz severne strani s pokritim glavnim vhodom, vetrolovom in hodnikom iz katerega je dostop do upravnih prostorov (vodja enote/arhiva, zbornica), garderob za otroke s previjalnico, garderobe za zaposlene, igralnic lociranih na južni in vzhodni strani objekta, ter v večnamenski prostor, preko katerega se pride v kabineta za rekvizite in na severozahodni strani locirane tehnične prostore s pralnico, razdelilno kuhinjo in sanitarijami za zaposlene. Na zahodni strani je locirana kotlovnica s samostojnim zunanjim vhodom. Iz vsake igralnice je možen izhod na pokrito teraso pred njo. Drugi večnamenski prostor je lociran južno v liniji igralnic.
 
 
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:
 • Ohranilo in povečevalo se bo priseljevanje v Kungoto, kar bo posledično pomenilo poseljenost, rast in razvoj tega območja;
 • Pozitiven učinek predvsem na povečanju kvalitete življenja prebivalcev in počutju otrok.
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:
 • Z implementacijo projekta se bodo vzpostavili osnovni pogoji za izvedbo pouka za predšolske otroke;
 • Novi vrtec bo 7 oddelčen in bo zato doprinesel vsaj 2 novi delovni mesti.
 
Koristi, ki jih investicija prinaša na socialnem področju:
 • Zagotovitev otroškega varstva v novem, modernem in nizkoenergetskem vrtcu;
 • Večja varnost otrok;
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti objekta ter posledično zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja;
 • Vrtec bo pripomogel k razvitosti socialne infrastrukture.
 
 
Z izgradnjo vrtca bomo pričeli v oktobru 2010, zaključek gradnje in otvoritev pa je predvidena v septembru 2011.

 

 Podpis pogodbe  
   
 Položitev temeljnega kamna  
   
   
   
 Začetek gradnje  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2005 CHP