Občinski svet | Sestava Občinskega sveta 2014-2018 | Edvard Urbancl ml.

Edvard Urbancl ml.

Rojen 18.05.1972

Zgornja Kungota 75c, 2201 Zgornja Kungota
edi.urbancl@gmail.com

Seznam datotek