Občinski svet | Sestava Občinskega sveta 2014-2018 | Tjaša Marko

Tjaša Marko

Rojena: 06.01.1977

Rošpoh 1522201 Zgornja Kungota
tjasa.marko@siol.com

Seznam datotek