Občinski svet | Sestava Občinskega sveta 2014-2018 | Vinko Ul

Vinko Ul

Rojen 07.02.1953

Gradiška 163, 2211 Pesnica pri Mariboru
lesdom@amis.net

Seznam datotek