Občinska uprava | Vloge / obrazci | Vloga za soglasje oz. dovoljenje

Vloga za soglasje oz. dovoljenje

Vloga za soglasje oz. dovoljenje za priključitev na vodovod, kanalizacijo, poseg na občinski cesti.

2016_ Vloga za izdajo soglasja-dovoljenja.DOC