Občinska uprava | Vloge / obrazci | Vloga za soglasje oz. dovoljenje - javne ceste

Vloga za soglasje oz. dovoljenje - javne ceste

Vloga za soglasje oz. dovoljenje za, posege na občinski cesti ali v varovalnem pasu ceste, ter za delno ali popolno zaporo občinske ceste.

Vloga za delo na cesti in zapori ceste-PDF.pdf Vloga za delo na cesti in zapori ceste-WORD.docx