Imenovanje Občinske volilne komisije

14. 10. 2021 Diana H. V. (Občinski urad) 88
14.10.2021
Objave in pozivi
28.10.2021 do 00:00
040-01/2021
Vešnar
hausvirt.vesnar@kungota.si
02 655 0505
30.11.2021 ob 00:00