Javna razgrnitev lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora ZK-25

02.09.2020 Davorin P. (Občinski urad) 115
02.09.2020
Javna naznanila in razgrnitve
17.09.2020 do 00:00
komunala@kungota.si