Obnova ceste in vodovoda Svečina center

5.000.000,00 €
V teku
December 2020