JAVNA RAZGRNITEV sprememb in dopolnitev odloka o OPPN za del naselja Zg. Kungota – apartmaji - Denk za EUP ZK-35

2. 12. 2020 Davorin P. (Občinski urad) 202
02.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
26.01.2021 do 00:00
komunala@kungota.si