Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa obrata / kmetije

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE