Delni načrt ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Kungota - javna razgrnitev

18. 1. 2021 Maja K. 318