JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA MR-01

14.12.2020 Davorin P. (Občinski urad) 107
14.12.2020
Javna naznanila in razgrnitve
19.01.2021 do 00:00
komunala@kungota.si