4. redna seja

373
Seja je potekala dne 27.03.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III v občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 05.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Zaključni račun proračuna občine Kungota za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 12.04.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Kungota za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ Kungota na območju občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Konec veljavnosti: 31.08.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Sklep o spremembi poteka meje med občino Kungota in občino Pesnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o spremembi poteka meje med občino Kungota in mestno občino Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o proračunu občine Kungota za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.03.2019
Začetek veljavnosti: 29.03.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine