Vloga za prijavo rednega in podaljšanega obratovalnega časa obrata / kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov