Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2019 do 2023)
  • predsednik, Stojan Privšek
  • član, Peter Breznik
  • član, Silvo Kostanjšek
  • član, Andrej Plohl
  • član, Bernard Vesenjak