Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča - spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov