Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2021 - 2025)
 • predsednica, Maja Sedak, univ.dipl.prav.
 • namestnica predsednice, Barbara Leber Vračko, univ. dipl. prav.
 • Dušanka Vajs
 • Suzana Strelec
 • Franc Kerec
 • Lara Kocijančič
 • Brigita Marhold
 • Sonja Roškar
Člani (mandat 2017 - 2021)
 • predsednica, Alenka Zgubič, univ. dipl. prav.
 • namestnica predsednice, Maja Sedak, univ. dipl. prav.
 • članica, Brigita Marhold
 • namestnica članice, Sonja Roškar
 • član, Franc Kerenc
 • namestnica člana, Nada Matjašič
 • član, Peter Golob
 • namestnik člana, Miro Vodušek