Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednica, Alenka Zgubič, univ. dipl. prav.
  • namestnica predsednice, Maja Sedak, univ. dipl. prav.
  • članica, Brigita Marhold
  • namestnica članice, Sonja Roškar
  • član, Franc Kerenc
  • namestnica člana, Nada Matjašič
  • član, Peter Golob
  • namestnik člana, Miro Vodušek