Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Mojca Dobnik
  • Anton Pepevnik
  • Silva Fridman
  • Melita Bojič
  • Anja Bačko