Zahteva za popravek podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov