Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti z prostorskimi akti

Opis postopka