Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Oddaj vlogo

Opis postopka