Vinogradništvo Hlebič

Kavarna, pijača, Vinska klet
02 656 11 01
Vršnik 14, 2201 Zgornja Kungota