Kmetija Kren

Vinotoč, Pijača, Razno
02 656 43 61
031 290 074
krentomaz@gmail.com
Povezava
Tomaž Kren
Plač 12, 2201 Zgornja Kungota