Kmetija Purgaj

Vinotoč, Pijača, Razno
02 656 20 71
040 818 992
Plač 22, 2201 Zgornja Kungota