Nogometni klub Kungota

Leon Ragolič
041 982 194
nkkungota.tajnica@gmail.com
Povezava
Rošpoh 143, 2211 Pesnica pri Mariboru