Sklep o financiranju političnih strank

13. 9. 2019 Diana H. V. (Občinski urad) 52