Vina Šerbinek

Vinska klet
031 602 892
vinogradnistvo.serbinek@gmail.com
Povezava
Anita Šerbinek
Špičnik 19, 2201 Zgornja Kungota