Poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovaja

14. 10. 2019 Diana H. V. (Občinski urad) 187