Rimski nagrobnik

Kulturna dediščina, Zgodovinska dediščina
Cerkev sv. Kunigunde Zg. Kungota, 2201 Zgornja Kungota