Asfaltiranje ceste na Plintovcu 41 - Polanec

2. 6. 2020 Maja K. 364