Zahvala Cirilu Kocbeku - zlatomašniku

3. 7. 2020 Maja K. 509