Posodobljena javna razsvetljava v Sp. Kungoti

28. 7. 2020 Maja K. 568