Prednostna lista za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

26. 10. 2020 Diana H. V. (Občinski urad) 56